Stacje regazyfikacji LNG

Obecnie wdrażane technologie mające na celu zmniejszenia odcisku węglowego. Ukierunkowały przemysł do zamiany źródeł konwencjonalnych - węglowych na gazowe. Niestety nie wszędzie istnieje możliwość zabudowy nowoczesnego i taniego w eksploatacji źródła gazowego. A jest to spowodowane brakiem odpowiedniej infrastruktury dystrybucji najtańszego gazu sieciowego.

Najprostszym rozwiązaniem jest wykorzystywanie gazu ziemnego w formie ciekłej z ang. Liquid Natural Gas popularnie nazywanego LNG. Obecnie wdrażane rozwiązania to typowo podpisanie wieloletniej umowy z dostawcą gazu i w cenie paliwa gazowego spłacamy stację lub ją dzierżawimy a po okresie umownym stacja przechodzi na własność lub jest zabierana. Takie rozwiązanie jest powszechne nie mniej uzależnia od jednego dostawcy na wiele lat i wcale nie jest najbardziej ekonomicznie uzasadnione.

Budowa własnej stacji regazyskifkacji LNG jest alternatywnym rozwiązaniem dla wieloletniego kontraktowania gazu ziemnego u jednego dostawcy. I daje swobodę działania i ogranicza monopol jak i bezpieczeństwo dostaw.

Energotechnika, będąc od pierwszego dnia działalności w awangardzie najnowocześniejszych rozwiązań dla przemysłu. Przedstawia autorskie stacje LNG o wydajności do 10 000m3/h co odpowiada 100MW mocy w paliwie, a oferowane przez nas zbiorniki mają pojemność do 100m3 każdy. Nasze stacje dają możliwość korzystania nie tylko z typowego LNG ale również nie ograniczają korzystania z biogazu w formie ciekłej – LBG paliwa zero emisyjnego które obecnie cieszy się coraz większym uznaniem. 

Oferujemy kompleksowe wykonawstwo stacji regazyfikacji LNG miejskich jak i zakładowych na które składa się:

  • Wykonanie koncepcji technicznych
  • Dobór urządzeń
  • Wykonanie dokumentacji technicznej
  • Realizacja zadania
  • Obsługa serwisowa i posprzedażowa wybudowanych obiektów 


Każde oferowane przez nas rozwiązanie jest dostosowywane indywidualnie do potrzeb klienta.

Website design Warsaw: Netgraf - strony i sklepy internetowe