Agregaty prądotwórcze i kogeneracyjne zasilane propanem.

Nasza Firma przez wiele lat miała możliwość obserwacji relatywnie leniwie zmieniających się cen energii zarówno elektrycznej jak i paliw. Okres pandemii covid-19 oraz obecna sytuacja geopolityczna spowodowały destabilizację rynku energetycznego poprzez niespotykany do tej pory wzrost cen na Towarowej Giełdzie Energii. Do tego okresu Koszty energetyczne przedsiębiorstw stanowiły zaledwie 2-15% całkowitych kosztów ponoszonych przez firmy produkcyjne. To wpływało i sprzyjało pomijaniu inwestycji dotyczących efektywności energetycznej w tym tych dotyczących implementacji układów odzysku ciepła jak i własnych źródeł wytwórczych energii elektrycznej w kogeneracji. Z informacji uzyskiwanych od klientów w ostatnich kilku miesiącach jednoznacznie wynika, że ich koszty energetyczne wzrosły o kilkaset procent i mają one zdecydowanie negatywny wpływ na obniżenie rentowności wytwarzanych przez nich wyrobów a tym samym wpływają na ograniczanie ich rynków sprzedażowych. Doprowadza to do swoistej paniki rynkowej na rynku – i poszukiwanie rozwiązań możliwych do zastosowania w najkrótszym czasie. Niestety proces inwestycyjny ma swój rytm, a czas prefabrykacji kluczowych komponentów trwa miesiącami. Bazując na wieloletnim trendzie widzimy że niezależność energetyczna stanowi fundament stabilnego biznesu, ponieważ daje wizję stabilizacji rynkowej poprzez uzyskanie przewidywalności kosztów energii.

Inwestycja we własne jednostki wytwórcze stanowi zawsze ważny krok w rozwoju firmy. W takim przypadku koszt jednego paliwa jest przewidywalny na okres minimum 2-3 lat. Aktualnie na rynku w naszej opinii z racji stabilnej i relatywnie niskiej ceny najlepiej prezentuje się propan. Jego cena zakupu oraz podpisanie umowy długoterminowej, zapewnia koszt na poziomie 350-400 PLN za MWh. Mając na uwadze zmienność sytuacji rynnowej oraz cen surowców sugerujemy zdywersyfikowanie źródeł energii. Najbezpieczniej wyglądałaby możliwość zabudowany agregatu kogeneracyjnego/prądotwórczego opalanego propanem oraz gazem ziemnym lub biogazem. Takie rozwiązanie z racji elastyczności paliwowej jak i obecnie bardzo szybkiego okresu zwrotu z inwestycji naszym zdaniem wydaje się najbardziej korzystne.

Założenie kosztów energii na przyszły rok bazując na cenie gazu ziemnego sieciowego jak i LNG jest co najmniej utrudnione. W sugerowanym kontrakcie na propan mamy zapewnioną stałą ceną do końca roku 2024.

Energotechnika posiada w ofercie jedyne agregaty prądotwórcze oraz kogeneracyjne o mocy 300 , 400, 600, 800 oraz 999kW na propan. Takie urządzenia nie tylko spełniają warunki uczestnictwa we wsparciu dla wysokosprawnej kogeneracji ale również dają pełną niezależność – możliwość zasilania agregatu nawet trzema paliwami w tak zwanym systemie symultanicznym – propan, gaz ziemny oraz biogaz. Polega to na tym, że dwa rodzaje paliwa mogą stanowić siłę napędową praktycznie jednocześnie, zmiana zasilana jednego na drugie paliwo następuję automatycznie.

Poniżej przedstawiamy prosty bilans ekonomiczny w ujęciu obecnym dla kontraktów na rok 2023 dla agregatu o mocy 999kWe

Koszt energii elektrycznej wraz z dystrybucją i opłatami jakościowymi – 1 600,00 zł/MWh

Koszt paliwa gazowego – 800,00 zł/MWh

Koszt propanu do końca 2024 – 400,00 zł/MWh


Produkcja energii elektrycznej – 8 000 MWh

Produkcja jedynie pary technologicznej – 3 500 MWh

Zużycie propanu – 20 000 MWh

Bilans Cena Ilość Wartość
Propan 400 20 000 8 000 000
Energia elektryczna 1 600 8 000 12 800 000
Ciepło 842,11 3 500 2 947 368
Oszczędności 7 747 368Z powyższego uproszczonego bilansu wynika że jednostka kogeneracyjna, którą jesteśmy wstanie zabudować w kontenerze 40 stopowym jest w stanie wygenerować oszczędność na energii na poziomie 7,5 miliona złotych rocznie. Oznacza to, że taka inwestycja nie tylko wzmacnia bezpieczeństwo zakładu ale także poprawia jego rentowność dzięki realnej stopie zwrotu inwestycji wynoszącej poniżej jednego roku.

Energotechnika logo

ENERGOTECHNIKA Sp. z o.o.

ul. Chełmżyńska 25 04-247 Warszawa

tel./fax +48 22 812 15 68

email: biuro@energotechnika.com

Website design Warsaw: Netgraf - strony i sklepy internetowe